Hej, vill du få en
Kostnadsfri värdering?

Sälja bostad

Vi är rätt mäklare för dig som värdesätter det lokala, personliga och som ställer höga krav på kvalitet. Det faktum att vi är en oberoende mäklarkedja låter oss anpassa vår tjänst efter din bostads unika förutsättningar.

Vi är dessutom lokala på riktigt. NOKUS är grundat i Dalarna och alla våra mäklare är bosatta i området där de mäklar. Det innebär också att vi är snabba att ta till oss nya lokala trender som gynnar dig och din bostadsförsäljning.

Sedan är våra värdeord ÖPPENHET och TRANSPARENS, både inom NOKUS och mellan oss och våra kunder. För din del innebär det en rak och tydlig kommunikation vilket skapar förtroende mellan dig och mäklaren.

Visste du exempelvis att vi på NOKUS kan matcha din bostad mot andra mäklarkedjors spekulanter? Detta är någonting de stora kedjorna inte gärna vill att du ska känna till men vi berättar gärna.

Dessutom är alla mäklare hos NOKUS fristående konsulter vilket säkerställer att du som kund alltid har en mäklare som har det där extra engagemanget som kommer av att man driver sitt egna företag och inte arbetar för någon annan.