Hej, vill du få en
Kostnadsfri värdering?

Värdera din bostad

Vilken typ av värdering behöver du av din bostad och vad kostar det? NOKUS reder ut begreppen.

Det finns tre olika typer av värderingar:


Muntlig värdering

Mäklaren kommer ut på plats och värderar er bostad, oftast inför en planerad försäljning. Ni får en muntlig presentation av bostadens värde samt ett rekommenderat utgångspris vid den kommande försäljningen. Mäklaren får då också en chans att lämna en offert på mäklartjänsten.
KOSTNAD: GRATIS


Skriftlig värdering

Skriftligt värderingsintyg förutsätter att mäklaren kommer ut på plats och värderar er bostad. Efter mötet författar mäklaren ett skriftligt värdeintyg som styrker det satta värdet på bostaden. Detta intyg kan sedan ni som kunder använda för att lägga om lån, lägga till grund för bodelning, använda vid upprättande av en bouppteckning, byta bank.
KOSTNAD: 2 900 KR INKL. MOMS


Förhandsvärdering

Denna typ av värdering används inför en större, planerad ny- till eller om-byggnation i det fall det behövs ett byggkreditiv från banken för att finansiera den tänkta åtgärden. Mäklaren kommer ut på plats och värderar er bostad. Samtidigt går mäklaren igenom de planer ni har för ny- till eller om-byggnation. Har ni ritningar, skisser och dylikt är detta bra att delge mäklaren vid mötet. Efter mötet på plats författar mäklaren ett skriftligt värdeintyg som styrker det uppskattade värdet bostaden kommer ha EFTER de tänkta åtgärderna. Denna förhandsvärdering kan ni som kunder sedan använda för att erhålla en byggkredit från banken. Efter avslutade ny – till eller ombyggnationen kommer mäklaren ut till er på nytt och värderar fastigheten utefter de nya förutsättningarna.
Därefter författar mäklare ett slutligt värdeintyg som slår fast bostadens nya värde. Detta värdeintyg använder sedan ni som kund mot banken för att lägga om byggkreditivet till ett bolån.
Detta värdeintyg kommer även ligga till grund för er nya amortering.
KOSTNAD: 3 500 KR INKL. MOMS