Hej, vill du få en
Kostnadsfri värdering?

Bostadsmarknaden har varit trög under första halvan av 2023. Efter sommarens ledighet kan vi konstatera att utbudet av såväl bostadsrätter som villor är ovanligt stort. Gällande bostadsrätter är det till och med så stort att utbudet att det är det hittills största någonsin noterat på Hemnet. Vecka 33 låg det ute 21 671 lägenheter på Hemnet om vi bortser från nyproduktion. Detta innebär en ökning med 18% jämfört med samma vecka 2022.

– Ett högt utbud indikerar att det finns många säljare, det är en fördel för dem som planerar att köpa bostad. Både för att det ökar chansen att hitta något intressant och för att antalet konkurrerande spekulanter per bostad generellt minskar, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, i en kommentar till mätningen publicerad i Mäklarvärlden.

Vidare kan konstateras att utbudet av bostadsrätter ökat trots att antalet publicerade lägenheter sjunkit. Det är utfallet av att försäljningstakten sjunkit och att det tar längre tid att sälja en lägenhet idag mot vad det tog för ett år sedan. Idag kan vi se ett långsammare tempo där bostäder ligger ute betydligt längre tid innan de tas bort på grund av försäljning eller ånger.

– För säljarna innebär det höga utbudet istället en ökad konkurrens om intressenterna, och om vi nu också börjar få se ett ökat antal publicerade bostäder kan det mycket väl innebära ny prispress under hösten, säger Erik Holmberg.

Störst är utbudsökningen i Kalmar och Södermanland. Det enda län där det inte ökat är Västernorrland. Det höga utbudet visar visar sig också lokalt i Dalarna. En ögonblicksbild på Falun och Borlänges bostadsrättsmarknad per 5 september 2023 visar på ett utbud om hela 108 bostadsrätter till salu och ytterligare 31 utannonserade som Kommande i Borlänge. I Falun finner vi ett utbud om 68 bostadsrätter ute till salu samt 21 utannonserade som Kommande. Det intressanta i detta är att även då Borlänges bostadsrättsmarknad generellt sett är något större än Faluns så överstigen Borlänges utbud av bostadsrätter Falun med avsevärt mycket mer än vad som kan förklaras av den större marknaden. Historiskt sett, tre år bakåt i tiden, är Borlänges bostadsrättsmarknad drygt 23% större än Faluns medans utbudet av bostadsrätter nu i september 2023 är drygt 56% större i Borlänge kontra Falun. Detta tyder på en större inbromsning i Borlänge jämfört med Falun.

Elin Bornesäter