Hej, vill du få en
Kostnadsfri värdering?

Nyhetsbrev via epost varje månad producerat av kunniga personer i branschen.

Ökad medvetenhet

Bostadsmarknaden har saktat in och det tar längre tid för en säljare och en köpare att hitta varandra på dagens marknad. Bankerna har naturligtvis reagerat på den avstannade bolånemarknaden och att deras medvetenhet ökat märks i en ökad servicenivå mot våra kunder.

Borlänge

I Borlänge kommun kan vi konstatera en nedgång på antalet försäljningar gällande bostadsrätter under Q3 med ca 18% jämfört med 2021. Motsvarande siffra gällande villor landade på en nedgång på ca 15%. Prisutvecklingen under de senaste 12 månaderna varit -1,8%.

Falun

I Falun kan vi konstatera en nedgång på antalet försäljningar gällande bostadsrätter under Q3 på ca 14%. Motsvarande siffror gällande villamarknaden är en nedgång på 4% i Falun.
Prisutvecklingen under de senaste 12 månaderna varit -11%. Falun har dock haft en kraftigare uppgång strax innan nedgången vilket jämnar ut siffrorna lite sett över tidjämfört med Borlänge.

Nordea

Först ut att se över sin kundservice mot bolånekunder är NORDEA som i veckan presenterat sin nya tjänst riktad mot mäklare där möjligheten ges för mäklaren att genom ett formulär fylla i kundens uppgifter och där Nordea garanterar att de kontaktar kunden inom 3h för att starta en dialog om ett möjligt lånelöfte.

SEB

SEB har valt en annan väg och lokalkontoren har valt att uppdatera samtliga mäklare med alla privatrådgivares direktnummer för enklare kommunikation med mäklarens kunder.

Utvecklingen

Detta är säkerligen bara början på bankernas fokus på ökad service gentemot bolånekunder.
Fler digitala lösningar är det som är närmast till hands att förvänta sig. Redan idag arbetar många mäklare med identifierad budgivning där bankerna kan bekräfta spekulanters lånelöfte digitalt direkt in i budgivningen genom Vitec inför en budgivning. Detta är en bra tjänst men en
tjänst som än har en bit att gå innan den når upp till de krav och förväntningar vi har på användarvänlighet. Detta är också anledningen till varför NOKUS än så länge valt att inte ansluta sig till just IDENTIFIERAD BUDGIVNING. Men i framtiden är detta absolut någonting vi ser kopplat till vårt varumärke.

Elin Bornesäter